BACALAR

BACA:

Duman çıkışını sağlayan yapı bölümü

Bacalar soba bacası, şömine bacası, doğalgaz bacası, mutfak bacası,
havalandır bacası gibi kullanım yerlerine göre ve cihazlara göre adlandırılır.
Her birinin özelliği farklıdır ve amacına uygun kullanılmalıdır.
Örnek:
a: Mutfak bacasına şömine bağlanmaz.
b: Havalandırma bacasına doğalgazlı kombi bağlanmaz


Şömine Bacası Nasıl Olmalı

Şömine bacası; yapı türü ne olursa olsun müstakil olmalı

-Baca ölçüleri seçilen şömineye göre değişir; Ama Baca 30x30cm iç ölçülerinde
yapılırsa her tip ve büyüklükte şömine bağlanabilir.
-Baca içi yuvarlak veya kare olabilir.
-Baca Ölçüsü; Bacanın en dar yerinin iç ölçüdür.
-Baca; Şömine aksında çıkmalı, extra durumlar projeye göre değerlendirilmeli.
-Binaya göre baca; mahyayı en az 50cm geçmeli.
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ  
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ
 
ŞÖMİNE BACA PROJELERİ ŞÖMİNE BACA PROJELERİ